صفحه نخست    l    تماس با مدیر    l    نسخه موبایل    RSS    l   
درباره وبلاگآبی تر از آسمان بود و پاک تر از باران .دستش را به آسمان می برد و ستاره ها را در سفره خالی ما می نشاند . بهار را به تساوی تقسیم می کرد و سهم خود را به آنکه محتاج تر بود می بخشید.کبوتر از دست او دانه می چید و ماه از روی او روشنی می گرفت . نخل تنهایی اش را می شناخت . چاه زمزمه اش را می شنید و غدیر آن آبگیر زخمی حیران بردباری اش بود .غم و غریبی و غربت ، اشک و آه او را همدم می شدند و از کوفه تا کربلا عشق بود که می کاشتند . نماز به تلاوت او می بالید و او به تلاوت نماز . اخمهایش را باز می کرد و آدم شعر بهشت را می سرود . او ساده بود به رنگ صبح و مرد بود به رنگ خدا. آری او علی ، ماه ولاء بود .

کودکانه ی غدیر
معرفی کتاب

هدف اصلی کتاب ، شناخت قرآن با غدیر و غدیر با قرآن است . نویسنده کوشیده است که در 1500 صفحه و در سه مجلد، این شناخت دوسویه قرآن و غدیر را در شش بخش توضیح دهد . بخش اول به آیات نازل شده در سراسر واقعه غدیر از مدینه تا مدینه اختصاص دارد که اقدامات پیامبر (ص) را از یک سو ، و اقدامات منافقین را از سوی دیگر در بر می گیرد ...

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
(حرف - الف)
ابو هریره دوسى
1- ابو هریره دوسى (كه در سنّ هفتاد و هشت سالگى در یكى از سالهاى 57- 58- 59 در گذشته)- روایت او بطور مسند «1» در جلد 8 تاریخ خطیب بغدادى صفحه 290 بدو طریق از مطر وراق از شهر بن جوشب از ابو هریره بلفظ او كه بعدا ذكر میشود موجود است و در «تهذیب الكمال فی اسماء الرجال» تألیف ابى الحجّاج مزى و در جلد 7 از «تهذیب التهذیب» ص 327؛ و در مناقب خوارزمى ص 130 ذكر شده و خوارزمى در كتاب مقتل امام سبط شهید (حسین بن على علیه السّلام) او را از جمله راویان حدیث غدیر از صحابه بشمار آورده است.

و جزرى- در ص 3 از «اسنى المطالب» و سیوطى در «درّ المنثور» جلد 2 ص 259 از ابن مردویه و خطیب و ابن عساكر هر یك بسلسله سند خود از او (ابو هریره) روایت نموده‌اند؛ و در ص 114 «تاریخ الخلفاء» نقل از ابى یعلى موصلّى بسلسله سند خود از نامبرده روایت نموده و در «فرائد السمطین» تألیف حموینى باسنادش از شهر بن جوشب از نامبرده روایت شده، و در جلد 6 از «كنز العمّال» تألیف متقى هندى ص 154 بطریق ابن ابى شیبه از او و از دوازده تن دیگر از صحابه و در همان جلد ص 403 از عمیرة بن سعد از او؛ و در جلد 2 «الاستیعاب» تألیف ابن عبد البرّ ص 473 و در جلد 5 «البدایة و النّهایة» تألیف ابن كثیر دمشقى ص 214 نقل از حافظ ابى یعلى و حافظ ابن جریر باسناد آندو از ادریس و داود از پدر آنها (یزید) از او؛ و همچنین از شهر بن جوشب از او و همچنین از عمیرة بن سعد از او و در كتاب «حدیث الولایه» تألیف ابن عقده «2» و «نخب المناقب» تألیف ابو بكر جعابى «3» و در «نزل الابرار» ص 20 از طرق ابى یعلى موصلى و ابن ابى شیبه از او روایت شده؛ آنچه فوقا از سلسله‌هاى متعدّد نقل شده همه منتهى به ابى هریره میشود.

پی نوشت :
(1) مسند در اصطلاح علماء حدیث روایتى است كه نقل كنندگان آن ذكر شده باشد

 (2) طرق ابن عقده را كه در كتاب خود (حدیث الولایه) ذكر كرده از (اسد الغابه) و (الاصابه) و (طرایف) سید بزرگوار ابن طاوس- و جز آنها بدست آوردیم‌
 (3) طرق جعابى را علامه سروى در جلد 1 (المناقب) ص 509 از صاحب بن عباد از جعابى و علامه- ابو الحسن شریف در (ضیاء العالمین) از كتاب خود جعابى (نخب المناقب) نقل نموده‌اند و ما از آندو اخذ نموده‌ایم‌.


2- ابو لیلی انصارى
(گفته شده كه نامبرده در سال 37 در صفّین كشته شده) لفظ او بطور مسند در ص 35 از كتاب «المناقب» خوارزمى باسناد از ثویر بن ابى فاخته از عبد الرّحمن بن ابى لیلى از پدرش چنین مندرج است: پدرم گفت: پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله در روز خیبر پرچم را بعلى بن ابى طالب علیه السّلام داد و خداى تعالى خیبر را بدست على علیه السّلام گشود- و در روز غدیر خم او را بپا داشت و بمردم اعلام فرمود كه او (یعنى على علیه السّلام) مولاى هر مرد و زن از اهل ایمان خواهد بود؛ و ابن عقده حدیث غدیر را باسناد خود در «حدیث الولایه» و سیوطى در «تاریخ الخلفاء» ص 114 و سمهودى در «جواهر العقدین» از ابو لیلى مذكور نقل نموده‌ اند.

3- ابو زینب بن عوف الانصارى
لفظ روایت او در جلد 3 «أسد الغابه» ص 307 و در جلد 5 ص 205 و در جلد 3 «الاصابه» ص 408 از اصبغ بن نباته و در جلد 4 ص 80 از «حدیث الولایه» ابن عقده- از طریق على بن حسن عبدى از سعد اسكاف از اصبغ نقل شده و حدیث مناشده (سوگند دادن)- أمیر المؤمنین علیه السّلام را بحدیث غدیر خم در روز رحبه نیز ذكر نموده كه از جمله كسانیكه ضمن مناشده گواهى بآن داده‌اند ابو زینب را نامبرده است و قریبا لفظ حدیث را ملاحظه خواهید فرمود انشاء اللّه تعالى.

4- ابو فضاله انصارى
نامبرده از اهل بدر است و در جنگ صفین با أمیر المؤمنین على علیه السّلام بوده و كشته شده است این شخص در روایت اصبغ بن نباته كه در جلد 3 «اسد الغابه» ص 307 و جلد 5 «حدیث الولایه» ص 205 ثبت شده از جمله كسانى است‌ كه در روز رحبه براى على علیه السّلام بحدیث غدیر شهادت داده است و قاضى بهلول بهجت در تاریخ آل محمّد صلّى اللّه علیه و آله ص 67 او را در شمار راویان حدیث غدیر ذكر نموده است.

5- ابو قدامه انصارى
«1» یكى از كسانى است كه روز رحبه طرف مناشده و سوگند امیر المؤمنین على علیه السّلام بوده، طبق مندرج در جلد 5 «اسد الغابه» ص 276 نقل از ابن عقده باسنادش از محمّد بن كثیر از فطر و ابن جارود از ابى الطفیل از نامبرده كه در روز رحبه شهادت داد براى على علیه السّلام و در (حدیث الولایه) ابن عقده و (جواهر العقدین) سمهودى و در جلد 4 «الاصابه» ص 159 (كه او نیز از حدیث الولایه ابن عقده نقل نموده) از طریق محمّد بن كثیر از فطر از ابو الطفیل روایت نموده كه او گفت نزد على علیه السّلام بودیم كه آنجناب فرمود قسم بخدا میدهم كسانى را كه روز غدیر خم حضور داشته و شاهد بر این امر بوده‌اند (تمام حدیث بعدا ذكر میشود) در كتاب نامبرده مذكور است كه ابو قدامه انصارى از كسانى است كه بداستان غدیر خم در آنروز شهادت داد.

پی نوشت :
(1) ابن حجر در جلد 4 (الاصابه) ص 159 گفته است كه: نامبرده شاید همان ابو قدامة بن سهیل بن حارث بن جعدبة بن سالم بن مالك بن واقف باشد و نام ابو قدامه مذكور سالم است‌.


6- ابو عمرة بن عمرو بن محصن انصارى
ابن اثیر در جلد 3 «اسد الغابه» ص 307 حدیث مناشده امیر المؤمنین على علیه السّلام را در كوفه و شهادت ابو عمره نامبرده را بحدیث غدیر ذكر نموده و ابن عقده در كتاب خود «حدیث الولایه» حدیث مزبور را از او روایت نموده است.

7- ابو الهیثم بن التیهان
(در سال 37 در صفین شهادت یافته) حدیث او در كتاب «حدیث الولایه» تألیف ابن عقده و در «نخب المناقب» جعابى موجود است و در مقتل خوارزمى «1» در شمار راویان حدیث غدیر از صحابه ذكر شده است و در «جواهر العقدین» سمهودى از فطر و ابى الجارود از ابى الطفیل شهادت او را از خود نامبرده در

پی نوشت :
(1) نسخه از آن نزد ما موجود است.روز مناشده بحدیث غدیر خم ذكر نموده‌اند و در تاریخ آل محمّد صلّى اللّه علیه و آله ص 67 نامبرده در شمار راویان حدیث غدیر ذكر شده است.


8- ابو رافع قبطى
«1» آزاد شده رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله- حدیث او را ابن عقده در «حدیث الولایه» و ابو بكر جعابى در «نخب» روایت نموده‌ اند و خوارزمى در مقتل خود او را در شمار راویان حدیث غدیر از زمره صحابه ذكر نموده است.

پی نوشت :
(1) در نام ابن شخص اختلاف است و باسامى متعدد ابراهیم و اسلم و هرمز و ثابت و سنان و یسار و قربان و عبد الرحمن و یزید نامبرده شده است.


9- ابو ذویب خویلد
(یا خالد) پسر خالد بن محرث الهذلى (نامبرده از شعراى زمان جاهلیّت و عصر اسلام است و در خلافت عثمان در گذشته) ابن عقده در «حدیث الولایه» و خطیب خوارزمى در فصل چهارم از مقتل امام سبط علیه السّلام حدیث غدیر را از او روایت كرده‌اند.

10- ابو بكر بن ابى قحافه تیمى
(وفات: سال 13 هجرى) ابن عقده باسناد خود در «حدیث الولایه» و ابو بكر جعابى در «نخب» و منصور رازى در كتاب خود (كه در موضوع غدیر نوشته است) حدیث غدیر را از او روایت نموده‌ اند و شمس الدین جزرى در «اسنى المطالب» ص 3 او را در شمار راویان حدیث غدیر از صحابه ذكر نموده است.

11- اسامة بن زید بن حارثه كلبى
نامبرده در سال 54 هجرى در سن هفتاد و پنج سالگى در گذشته)- حدیث او در موضوع غدیر خم در «حدیث الولایه» و در «نخب المناقب» مذكور است.

12- ابىّ بن كعب انصارى خزرجى
(سیّد القرّاء- یعنى از بزرگان قادیان و حافظان قرآن بوده- (وفات او در یكى از سالهاى 30 تا 32 هجرى واقع شده و نسبت بسال وفات او جز این نیز ذكرى شده است) ابو بكر جعابى در «نخب المناقب» باسناد خود حدیث غدیر خم را از او روایت كرده است.

13- اسعد بن زراره انصارى
ابن عقده در «حدیث الولایه» از محمّد بن فضل بن‌ إبراهیم اشعرى از پدرش از مثنّى ابن قاسم حضرمى از هلال بن ایّوب صیرفی از ابن كثیر انصارى از عبد اللّه بن اسعد بن زراره از پدرش اسعد بن زراره مذكور حدیث غدیر را از رسول خدا روایت نموده «1» و ابو بكر جعابى در «نخب» و ابو سعید منصور سجستانى در «كتاب الولایه» «2» از ابى الحسن احمد بن محمّد بزاز صینى (چینى) باملاء او در ماه صفر سال 394 ضبط نموده كه گفت: ابو العباس احمد بن سعید كوفی حافظ در سال 330 حدیث نمود و ابو الحسین محمّد بن محمّد بن على شروطى بما خبر داد و گفت كه ابو الحسین محمّد بن عمر بن بهتة. و ابو عبد اللّه حسین بن هارون بن محمّد قاضى صینى (چینى) و ابو محمّد عبد اللّه بن محمّد اكفانى قاضى بما خبر داده گفتند كه: احمد بن محمّد بن سعید بما خبر داده گفت كه: محمّد بن فضل بن ابراهیم اشعرى براى ما حدیث نمود (تا آخر سند مذكور كه ابن عقده آورده- و شمس الدین جزرى در «اسنى المطالب» ص 4 نامبرده را در شمار راویان حدیث غدیر از زمره صحابه ذكر نموده است.

پی نوشت :
(1) بكتاب (الیقین) در باب 37 مراجعه نمائید.

 (2) این حدیث را ابن طاوس در «الیقین» و ابن حاتم در «الدرّ النظیم فى الائمه اللهامیم» از او حكایت كرده‌اند.

14- اسماء بنت عمیس خثعمیّه
ابن عقده در «حدیث الولایه» باسناد خود از او روایت نموده است‌

15- ام سلمه
زوجه پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله- ابن عقده از طریق عمرو بن جعدة بن هبیره از جدش از ام سلمه این روایت را آورده كه ام سلمه گفت: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در غدیر خم دست على علیه السّلام را گرفت و او را بلند نمود تا بحدى كه سفیدى زیر بغل او را دیدم. آنگاه فرمود: هر كس من مولاى اویم: على علیه السّلام مولاى او است.سپس فرمود: اى مردم. من دو چیز گران و نفیس در میان شما وا میگذارم. كتاب خدا و عترت من، و این دو هرگز از یكدیگر جدا نمی شوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند. و این روایت را سمهودى شافعى در «جواهر العقدین» بنابر مندرج در ص 40 «ینابیع الموده» آورده و شیخ احمد بن فضل بن محمّد با كثیر مكى شافعى در «وسیلة المآل» از طریق ابن عقده از ام سلمه بهمین الفاظ روایت نموده است.

16- ام هانى بنت ابى طالب سلام اللّه علیهما
نامبرده گفت: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله از حج خود بازگشت تا در غدیر خم فرود آمد، سپس در آن هواى گرم ایستاد و خطبه خواند و پس از بیان خطبه فرمود اى مردم ... (تا آخر حدیث).این روایت را بزار با ذكر سند در مسند خود از ام هانى ثبت كرده و سمهودى شافعى (بنابر آنچه قندوزى حنفى در ص 40 «ینابیع الموده» ذكر نموده) آنرا از نامبرده روایت نموده و ابن عقده نیز باسناد خود در- «حدیث الولایه» این حدیث را از ام هانى آورده است.

17- ابو حمزه انس بن مالك انصارى خزرجى
خدمتكار رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله (كه در سال 93 هجرى در گذشته است) خطیب بغدادى در جلد 7 تاریخش ص 377 و ابن قتیبه دینورى در «المعارف» ص 291 و ابن عقده در- «حدیث الولایه» باسناد خود از مسلم ملائى از انس، و ابو بكر جعابى در «نخب- خود» و خطیب خوارزمى در مقتل، و سیوطى در (تاریخ الخلفاء) ص 114 بطریق طبرانى، و متقى هندى در جلد 6 «كنز العمال» ص 154 و ص 403 از عمیرة بن سعید از انس؛ و بدخشى در «نزل الابرار» ص 20 از طریق طبرانى و خطیب، این حدیث را از نامبرده روایت نموده‌اند؛ و در «اسنى المطالب» جزرى ص 4 نامبرده در شمار راویان حدیث غدیر ذكر شده است.
امکانات وب


این نوا را در وبلاگ خود پخش کنید:

جشنواره رسانه های علوی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات