صفحه نخست    l    تماس با مدیر    l    نسخه موبایل    RSS    l   
درباره وبلاگآبی تر از آسمان بود و پاک تر از باران .دستش را به آسمان می برد و ستاره ها را در سفره خالی ما می نشاند . بهار را به تساوی تقسیم می کرد و سهم خود را به آنکه محتاج تر بود می بخشید.کبوتر از دست او دانه می چید و ماه از روی او روشنی می گرفت . نخل تنهایی اش را می شناخت . چاه زمزمه اش را می شنید و غدیر آن آبگیر زخمی حیران بردباری اش بود .غم و غریبی و غربت ، اشک و آه او را همدم می شدند و از کوفه تا کربلا عشق بود که می کاشتند . نماز به تلاوت او می بالید و او به تلاوت نماز . اخمهایش را باز می کرد و آدم شعر بهشت را می سرود . او ساده بود به رنگ صبح و مرد بود به رنگ خدا. آری او علی ، ماه ولاء بود .

کودکانه ی غدیر
معرفی کتاب

هدف اصلی کتاب ، شناخت قرآن با غدیر و غدیر با قرآن است . نویسنده کوشیده است که در 1500 صفحه و در سه مجلد، این شناخت دوسویه قرآن و غدیر را در شش بخش توضیح دهد . بخش اول به آیات نازل شده در سراسر واقعه غدیر از مدینه تا مدینه اختصاص دارد که اقدامات پیامبر (ص) را از یک سو ، و اقدامات منافقین را از سوی دیگر در بر می گیرد ...

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
اسناد حدیث غدیر
حدیث غدیر از نظر سند متواتر است و به بیش از سیصد طریق از صد و شصت صحابه پیامبر و هشتاد و شش نفر از تابعین روایت شده است.متن کامل حدیث غدیر به همراه خطبه ی پیامبر اعظم(صلّی الله علیه و آله) در غدیر خم به سند صحیح و معتبر در کتاب های شیعه آمده است و بخش هایی از آن به نقل از اسامة بن زیاد در منابع اهل سنت وجود دارد.

برخی از معتبرترین و قدیمی ترین کتاب های اهل سنت که حدیث غدیر را نقل کرده اند عبارت است از:

1. صحیح مسلم 261 ه . ق، 2. صحیح اِبن حبّان 354 ه . ق، 3. سنن بزاز 292 ه . ق، معروف به مسند البزّاز، 4. سنن ترمزی 295 ه . ق، 5 . سنن ابن ماجه ی قزوینی 273 ه . ق، 6 . المستدرک علی الصحیحین: حاکم نیشابوری 405 ه . ق، 7. مسند الصّحابه: رویانی 397 ه . ق، 8 . انساب الاشراف: بلاذری 279 ه . ق، 9. الکنی والاسمء: محمدبن احمدبن حماد دولابی 320 ه . ق، 10. مسند احمدبن حنبل 241 ه . ق، 11. فضائل الصحابة:‌ احمدبن حنبل 241 ه . ق، 12. خصائص امیرالمؤمنین:‌ نسایی 303 ه . ق، 13. مشکل الآثار:‌ ابوجعفر احمد طحاوی 321 ه . ق، 14. المعجم الکبیر: ابوالقاسم طبرانی 360 ه . ق، 15. امالی محاملی 330 ه . ق، 16. المصنّف: عبدالرزاق صنعانی 211 ه . ق، 17. التاریخ الکبیر: بخاری 256 ه . ق، 18. ریاض النفوس: عبدالله بن محمد مالکی مغربی 449 ه . ق، 19. صحیح ابن خزیمة 311 ه . ق، 20. الموفقیات: زبیربن بکار 256 ه . ق، 21. کتاب الکنی: بخاری 256 ه . ق، 22. موضح أوهام الجمع والتفریق: خطیب بغدادی 463 ه . ق، 23. الذریة الطاهره:‌ ابوبشر دولابی 310 ه . ق، 24. تلخیص المتشابه فی الرسم: خطیب بغدادی 463 ه . ق، 25. تفسیر طبری 310 ه . ق جامع البیان فی تفسیر القرآن، 26. الکامل فی الرجال: ابن عدی جرجانی 364 ه . ق، 27. الفتوح: اِبن اعثم کوفی 314 ه . ق، 28. مناقب الائمة: باقلانی 403 ه . ق، 29. الغریبین: هروی 224 ه . ق، 30. عقد الفرید: ابن عبد ربّه اندلسی 328 ه . ق، 31. الجرح والتعدیل: ابن ادریس رازی 327 ه . ق، ابن ابی حاتم، 32. الامامة والسیاسة: ابن قتیبه ی دینوری 276 ه . ق، 33. المعارف:‌ابن قتیبه ی دینوری، 34. ثمار القلوب: ثعالبی 429 ه . ق، 35. شرف النبی(صلی الله علیه و آله): ‌خرگوشی 406 ه . ق، 36. الاستیعاب: ابن عبدالبرّ 463 ه . ق، 37. اخبار اصبهان: ابونعیم اصفهانی 430 ه . ق، 38. تاریخ بغداد خطیب بغدادی 463 ه . ق، 39. شواهد التنزیل: حافظ حسکانی بعد 407 ه . ق، 40. تفسیر ثعلبی 427 ه . ق، 41. المصنف:‌ ابن ابی شیبه 335 ه . ق، 42. اسباب النزول: واحدی نیشابوری 468 ه . ق، 43. امالی احمدبن حسین زیدی 411 ه . ق، 44. کتاب الشفء: قاضی عیاض 554 ه . ق، 45. التمهید قاضی ابوبکر باقلانی 403 ه . ق، 46. مناقب ابن مردویة 352 ه . ق، 47. حیلة الاولیء: ابونعیم اصفهانی 430 ه . ق، 48. مناقب امیرالمؤمنین: ابن مغازلی 483 ه . ق، 49. مصابیح السّنّة: بغوی 516 ه . ق، 50 . تاریخ دمشق: ابن عساکر 577 ه . ق، 51 . صفة الصفوه: سبط اِبن جوزی 597 ه . ق، 52 . الامالی:‌ابن الشجری 499 ه . ق، 53 . المعجم الصغیر: ابوالقاسم طبرانی 360 ه . ق، 54 . المسند عبدبن حمید 249 ه . ق، 55 . جمهرةاللغة: ابن درید عضدی بصری 321 ه . ق، 56 . مسند ابویعلی الموصلی، 57 . مسند ابن راهویه مروزی 327 ه . ق، 58 . مسند ابن ابی عاصم 287 ه . ق معروف به کتاب السّنة، 59 . مسند الکبیر: ابوالعباس شیبانی نسوی 303 ه . ق، 60 . تذکره الخواص:‌ سبط ابن جوزی 597 ه . ق، 61 . جامع الاصول: ابن اثیر جزری 606 ه . ق، 62 . تفسیر فخر رازی 606 ه . ق، 63 . کفایة الطالب: گنجی شافعی 658 ه . ق، 64 . الریاض النضره: محب الدین طبری 694 ه . ق، 65 . فرائد السّمطین: حموینی 722 ه . ق، 66 . مسند الفردوس: ابن شیرویه دیلمی 509 ه . ق، 67 . فضائل الصحابة: سمعانی 562 ه . ق، 68 . الرّد علی الحرقوصیّه:‌ابن جریر طبری 310 ه . ق، 69 . الاعتصام: ابومحمد شاطبی 590 ه . ق، 70. الشذرات الذهبیة: ابن طولون 270 ه . ق، 71. النقض علی العثمانیة: جاحظ 255 ه . ق، 72. طرق حدیث الغدیر: عبیدالله انباری واسطی 356 ه . ق، 73. سمط النجوم العوالی: عصامی 3 ه . ق.


برخی از معتبرترین و قدیمی ترین کتابهای شیعه که حدیث غدیر را نقل کرده اند:

1. الکافی: محمدبن یعقوب کلینی 328 ه . ق ، 2. قرب الإسناد: ابوالعباس حمیری 310 ه . ق، 3. تفسیر عیاشی 320 ه . ق، 4. تفسیر علی بن ابراهیم قمی 307 ه . ق ، 5 . مروج الذهب: مسعودی 346 ه . ق ، 6 . صحیفة الرضا(علیه السلام): امام علی بن موسی، 203 ه . ق ، 7. تحف العقول: ابن شعبه حرانی، 335 ه . ق ، 8 . عیون اخبارالرضا(علیه السلام): شیخ صدوق. 381 ه . ق ، 9. الخصال: شیخ صدوق، 10.معانی الاخبار: شیخ صدوق، 11. أمالی: شیخ صدوق، 12. الشافی فی الامامة: سیّد مرتضی 436 ه . ق، 13. رجال کشّی قبل 350 ه . ق، 14. عیون المعجزات: حسین بن عبدالوهاب بعد 448 ه . ق، 15. أمالی: طوسی 460 ه . ق، 16. أمالی: شیخ مفید 413 ه . ق، 17. الاختصاص: شیخ مفید 18. الارشاد: شیخ مفید، 19. دلائل الامامة: ابوجعفر طبری، 20. الاحتجاج: طبرسی 522 ه . ق ، 21. مناقب ابن شهرآشوب 588 ه . ق، 22. کشف الغمة: محقق اربلی 694 ه . ق، 23. تفسیر مجمع البیان:‌ ابوعلی طبرسی، 24. اعلام الوری: ابوعلی طبرسی 520 ه . ق، 25. تقریب المعارف: ابوالصّلاح حلبی بعد از 374 ه . ق، 26. کتاب الغیبة: اِبن ابی زینب نعمانی 342 ه . ق.

"نامه ی جامعه" از کتاب الاحتجاج: ابن منصور احمدبن علی بن ابی طالب الطبرسی استفاده کرده است.پی نوشت ها :
(1). المائده 5 : 67 .
(2). المائده 5 : 55 .

(3). ر.ک؛ النور 24 : 15.
(4). التّوبه 9 : 61 .
(5). المائده 5 : 67 .
(6) . الحشر 59 : 18.
(7). الزّمر 39 : 56 .
(8) . آل عمران 3 : 85 .
(9) . ر.ک؛‌ التوبة 9 : 17 و البقره 2 : 162.
(10). الرحمن 55 :‌31.
(11). الرحمن 55 : 35.
(12). ر.ک؛ آل عمران 3 : 179.
(13). ر.ک؛ یونس 10 : 62 .
(14). ر.ک؛ المائده 5 : 56 .
(15). الأنعام 6 : 112.
(16). المجادله 58 : 22.

امکانات وب


این نوا را در وبلاگ خود پخش کنید:

جشنواره رسانه های علوی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic